YÜKLENİYOR
Loading...

Ödüller

Ödüller

Elginkan Vakfı, Türk kültürü ile teknoloji ve sanayi uygulamalarına dönük araştırma, çalışma ve hizmetlerin değerlendirilmesi, teşvik edilmesi ve böylelikle Türk toplumuna kazandırılması amacıyla 2006 yılında “Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri Programını tesis etmiştir. Bu program, Elginkan Vakfı Senedi’nin Vakıf Amaçları ile ilgili 2.maddesinin “Kültür değerlerimizi, Tarihimizde bizi büyüten örf adet ve manevi değerlerimizi ve Türkçemizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak” ve “Bilim, Teknoloji ve Eğitim alanındaki faaliyetleri teşvik etmek” olarak tanımlanan birinci ve ikinci bendlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Ödül programı aşağıda yer alan kategorilerde gerçekleştirilmektedir.

a)Türk Kültürü Araştırma Ödülü

b)Teknoloji Ödülü

 Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu, program ile ilgili uygulamaları ilgili yılda belirlemektedir.

Türk Kültürü Araştırma Ödülü

Kültür değerlerimiz, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi değerlerimiz ve Türkçemiz konularında özgün araştırma ve çalışmalar veya daha önce yapılmış araştırma ve çalışmaların geliştirilmesi yoluyla Türk kültürüne ve dilimize gerçek anlamda katkıda bulunan araştırmacı veya araştırmacı grubuna verilmektedir.

2016 Yılı Türk Kültürü Araştırma Ödülü 75.000 TL.'dir.

Teknoloji Ödülü

Yeni ürün veya yeni teknik ya da teknolojiye dayalı üretim süreçleri geliştirerek teknolojiye gerçek anlamda katkıda bulunan araştırmacı veya araştırmacı grubuna, verilmektedir.

2016 Yılı Teknoloji Ödülü 75.000 TL.'dir.

Son Aday Gösterme Tarihi : 30 Eylül 2016

Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülleri Başvuru Formu için tıklayınız.

 

UYGULAMA İLKELERİ

 

Ödül Komisyonu'nun Oluşturulması ve İşleyişi :

Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu tarafından her takvim yılı için, ödül komisyonları oluşturulmaktadır. Başvurular; Elginkan Vakfı Mütevelli Heyeti'nde temsil edilen üniversitelerimiz ile ülkemizin saygın, alanında yetkin kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı komisyonlar tarafından değerlendirilmektedir.

 

Aday Önerme:

Ödüle başvurular açıklanmaz, adaylar kazansın ya da kazanmasın başvuru dosyaları ve ekleri iade edilmez.

Ödül programına aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar aday gösterebilmektedirler.

• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu),

• Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi,

• Bilim Akademisi Derneği, 

• Üniversitelerin Senatoları, Mühendislik Bilimleri, Türk kültürü ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren; fakülte, enstitü ve merkezleri,

• Mühendislik Bilimleri, Türk kültürü ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları,

• TÜBİTAK Araştırma Grupları Yürütme Komiteleri,

• KOSGEB Başkanlığı,

• TTGV Başkanlığı,

• Verimlilik Genel Müdürlüğü,

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Kuruluşları,

• İlgili Sivil Toplum Kuruluşları,

Söz konusu kurum ve kuruluşlar önerdikleri adayların özgeçmişlerini, yaptıkları çalışmaları ve öneri gerekçelerini içeren bir dosyayı bir öneri yazısıyla birlikte Vakıf Müdürlüğü'ne gönderirler. Öneri dosyası özellikle çoğaltılması güç ekleri olan dosyalarda komisyon üyeleri sayısında gönderilmelidir.

Vakıf ödül duyurusunu her yıl mayıs ayı içerisinde yapar. Ödül Komisyonları tüm dosyaların alınmasından itibaren 2 ay içinde çalışmalarını sonuçlandırarak görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunarlar. Komisyonlar, gerekirse, danışman görüşleri de alarak ve gerektiğinde alt komisyonlar kurarak başvuruları değerlendirir. Yönetim Kurulu 1 ay içinde yaptığı değerlendirme sonucunda ödül kazananları tespit kararını verir. Yönetim Kurulu'nun kararını takiben ödülleri kazananlar, önceden Yönetim Kurulu'nca belirlenecek takvime uygun olarak, açıklanır. Ödül Kazananlara ödülleri önceden ilan edilmiş olan bir törenle takdim edilir.

Değerlendirme Kriterleri :

Ödül komisyonları değerlendirmelerini yaparken aşağıdaki kriterleri dikkate almaktadır.

Türk Kültürü Araştırma Ödülü, çalışma ya da projeye verildiği gibi çalışmaları ve katkılarından ötürü kişi ya da gruplara da verilmektedir.

 1. Araştırmacı veya araştırmacı grubunun yetkinliği

2. Çalışmanın özgünlüğü

3. Çalışmanın bilimsel içeriği

4. Çalışmanın Türk kültürü ve dilimiz açısından değeri

5. Çalışma(lar) sonucu elde edilen çıktıların (araştırma, yayın vb.) Türk kültürü ve dilimize belirgin katkısı (Türk kültürü ve dilimizin korunması, gelişmesi, tanıtılması vb.)

6. Çalışma(lar)ın başvuru kaynağı niteliği taşıması

7. Çalışma(lar)ın yeni araştırmalara yol açma potansiyeli

8. Çalışma(lar) sonucunda üretilen bilginin ilgili çevrelere iletilmesi ve yayılması (yazılar: makale, bildiri, rapor vb, öğretme ve yetiştirme, araştırma, hizmetler vb. yoluyla)

 Teknoloji Ödülü, ise çalışma ya da projeye verilmektedir.

1. Araştırmacı veya araştırmacı grubunun yetkinliği

2. Çalışma/Projenin bilimsel içeriği

3. Çalışma/Projenin teknolojik içeriği

4. Çalışmanın İnovasyon boyutu – Türkiye

5. Çalışmanın İnovasyon boyutu – Küresel

6. Çalışmanın/Projenin özgünlüğü

7. Çalışmanın/Projenin güncelliği

8. Çalışmanın/Projenin yeni ürün ve hizmet bakımından jenerik olması

9. Çalışmada/Projede buluş olup olmadığı

10.Çalışmaların pazara sunulacak bir ürüne dönüşme olasılığı/imkanı

11.Ürünün Pazar başarısı